Stewart Enterprises Inc (STEI) - Insider Trading

Insider Trading: Sales
Insider Price Amount Relationship Remaining Holdings Date Form 4
$13.15 6,500 Officer 99,132 2013-09-24 Filing
$13.11 6,500 Officer 155,468 2013-09-19 Filing
$13.11 6,500 Officer 62,906 2013-09-19 Filing
$13.12 4,000 Officer 35,725 2013-09-18 Filing
$13.10 500 Officer 39,423 2013-06-27 Filing
$13.09 6,000 Officer 39,923 2013-06-27 Filing
$13.13 5,600 Officer 50,903 2013-06-28 Filing
$13.13 900 Officer 50,903 2013-06-26 Filing
$13.12 100 Officer 21,294 2013-06-26 Filing
$13.11 511 Officer 21,394 2013-06-26 Filing
$13.10 989 Officer 21,905 2013-06-26 Filing
$13.09 2,900 Officer 22,894 2013-06-26 Filing
$13.08 4,400 Officer 25,436 2013-06-25 Filing
$13.09 2,100 Officer 29,836 2013-06-25 Filing
$13.09 6,500 Officer 34,771 2013-06-25 Filing
$13.07 4,500 Officer 35,715 2013-06-21 Filing
$13.05 40,000 Officer 212,292 2013-06-14 Filing
$13.05 40,000 Officer 151,395 2013-06-17 Filing
$9.66 815,058 Other 7,500,000 2013-05-24 Filing
$9.39 848,430 Other 8,315,058 2013-05-24 Filing