Ifresh Inc (IFMK) - 13D & 13G Filings

Latest 13D & 13G Filings
Company Symbol Filed By Filing Date Filing
Tong Kairui 2020-09-04
Huang Hao 2020-09-04
Hk Xu Ding Co., Ltd 2020-09-04
Hk Xu Ding Co., Ltd 2019-02-21
Deng Long 2019-02-12